Blog

En stor och detaljerad Crop Circle i Tyskland med olika radioteleskop i bakgrunden. Vissa lägger sig ner för att känna en främmande strålning.

Annons