https://www.facebook.com/groups/697306370392702/?ref=share

Är det bara en slump att det händer möten eller likartade händelser? Se vad gruppen Synkronicitet visar på!